Dieselgate

“…wie wil weten hoe het kan dat dieselgate nog altijd voortwoekert in Europa, vindt genoeg om ontluisterd achter te blijven. Dieselgate laat zien dat naast Volkswagen ook de Europese politiek een zware verantwoordelijkheid draagt.” – De Volkskrant ***


“Teffers boek leest als een rollercoaster, de conclusies als een brandbrief. De auteur beschrijft helder hoe het schandaal aan het licht kwam in de VS (en niet in de EU) en zich snel uitbreidde van een VW-schandaal naar een schandaal dat nagenoeg de hele dieselsector treft.” – Kathleen Van Brempt, europarlementariër en voorzitter van de Dieselgate-onderzoekscommissie


“Aanrader!” – Bas Eickhout, europarlementariër en lid van de Dieselgate-onderzoekscommissie


“Ik heb grote bewondering voor het boek. (…) Het is nu echt tot op de bodem uitgezocht.” – Marc Chavannes, journalist bij De Correspondent, boekenrecensent VPRO Argos


​​In september 2015 ontdekte een Amerikaans agentschap dat de werkelijke uitstoot bij de dieselmotoren van het Volkswagenconcern veel hoger is dan is toegestaan. Er blijkt software te worden gebruikt die de uitstoot tijdens testsituaties manipuleert. Het is een schandaal van enorme omvang, dat verder blijkt te strekken dan alleen Volkswagen.
Wat blijkt: nationale autoriteiten deden niet wat ze hadden beloofd, de Europese Commissie deed te weinig om vertragingstactieken van de industrielobby tegen te gaan. Het Europese systeem om auto′s te testen en goed te keuren is medeschuldig. En zelfs na de ontdekking van het schandaal wordt Volkswagen in Europa minder hard aangepakt dan in de Verenigde Staten.
Dieselgate: Hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde verscheen in september 2017 bij uitgeverij Q (nu Uitgeverij Volt) en werd genomineerd voor de Lang Zullen We Lezen trofee.

 


“Het resultaat is enerzijds een technisch ingewikkeld feitenrelaas met een onvermijdelijke stortvloed aan afkortingen, maar tegelijk een onthutsend verslag over ‘een van de grootste schandalen in de geschiedenis van de EU’.” –Trouw


​​“Het is een heel mooi document geworden, dat heel veel duidelijk maakt over de gang van zaken rondom dat dieselschandaal hoe die überhaupt heeft kunnen ontstaan, maar ook over die afwikkeling en hoe moeilijk het is om al die informatie boven tafel te krijgen binnen zo’n Europese gemeenschap.” –Meindert Schut, De Nationale Autoshow BNR


“Teffer toont veel kennis van zaken en hij schuwt daarbij niet zijn eigen mening te geven.” – Technisch Weekblad


“Teffer doet een boekje open over de werkwijze van de Europese Commissie. Hij spreekt tal van informanten en citeert hen uitgebreid. (…) Verbazend is het te lezen hoe laks de lidstaten zijn na het uitbreken van het sjoemelschandaal. (…) Wat mij betreft vormen ”Het dieselschandaal” en ”Dieselgate” verplicht leesvoer voor de nieuwe bewindslieden en hun ambtenaren op de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Volksgezondheid en Economische Zaken en Klimaat.” – Reformatorisch Dagblad


“Het blijkt onduidelijk waar de politieke verantwoordelijkheden liggen, instanties wijzen naar elkaar. Ook de houding van Nederlandse politici komt aan bod. Veel aandacht is er voor het verschil in zowel benadering als sancties tussen de EU en de VS. (…) Een zeer actuele uitgave die Dieselgate plaatst in politiek perspectief, in tegenstelling tot boeken die het technische aspect behandelen.” – NBD Biblion


“‘Dieselgate‘ is een fascinerende aaneenschakeling van onkunde, onwil, vriendjespolitiek, achterkamertjesoverleg, laks- en luiheid en dan niet alleen van politici, ambtenaren, nationale en Europese overheden, maar vooral van Volkswagen en misschien ook de rest van de industrie.” – Automobiel Management


“Koop dat boek, mensen!” – Hella Hueck, freelance journalist, tijdens gesprek over Dieselgate en elektrisch rijden in De Balie (terugkijken)


“Freelance journalist Peter Teffer laat met ‘Dieselgate’ zien hoe de nationale autoriteiten in Europe niet deden wat ze hadden beloofd en te veel vertrouwen hadden in de auto-industrie. Pijnlijk en treffend!” – Broese Boekverkopers Utrecht


“Dit boek vertelt helder en klaar van A tot Z hoe het Dieselschandaal aan het licht kwam in de Verenigde Staten en waarover dit drama in essentie gaat. (…) De auteur schrijft met kennis van zaken over het onderwerp. (…) Deze publicatie is een behoorlijk onderbouwde, schrijnende aanklacht tegen een falend beleid, vooral in Europa en bovendien vlot neergepend in een voor de minder technisch geschoolde leek gegoten taal.” – Humanistich-Vrijzinnige Vereniging

 

Advertentie