Het lijkt Washington wel

Europees Parlement durft niet over eigen rol in belangenconflicten te stemmen

Bekendmaking van de uitslag van de stemmingen. Veel Europarlementariës stemden op afstand. (Foto Europees Parlement)

Zoals ik in mijn nieuwe boek Het lijkt Washington wel: Hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben beschrijf, worden de regels voor de EU-landbouwfondsen deels geschreven door de Europarlementariërs die zitting hebben in de landbouwcommissie. Een aanzienlijk deel van die landbouwcommissieleden is zelf boer, én ontvanger van EU-landbouwsubsidies. Wat mij betreft een duidelijk geval van belangenverstrengeling – hoewel niet iedereen dat met mij eens is. Sommige Europarlementariërs willen wat aan de situatie doen, maar ze worden telkens weer teruggefloten of tegengewerkt. Ook vorige week weer.

Het Europees Parlement (EP) stemde over een resolutie over de begroting en erkende in de tekst dat er “wijdverbreide problemen van belangenconflicten [zijn] bij de verdeling van de landbouwfondsen van de EU”.

De resolutie bevatte ook een lijstje van beleidsmakers die mogelijk vatbaar zijn voor belangenconflicten bij het verdelen van de EU-landbouwfondsen. Interessant is daarbij dat in de conceptresolutie de categorie ‘Europarlementariërs’ ontbrak. Daarop stelde een Bulgaars lid van de centrumlinkse fractie S&D voor om te stemmen over een amendement (een wijziging) van de resolutie, die “leden van de landbouwcommissies van parlementen” zou toevoegen.

Hieronder zie je links de concepttekst en rechts het amendement. Dikgedrukt is de voorgestelde wijziging van de tekst.

Vooraf werd verzocht dat er een zogenaamde roll call vote (RCV) zou plaatshebben, wat inhoudt dat je achteraf kunt zien hoe elke individuele Europarlementariër heeft gestemd. Dit is een beproefde techniek van politieke fracties: als je geen meerderheid krijgt voor je amendement, kun je in elk geval laten zien welke partijen tegen het amendement hebben gestemd.

Het amendement werd echter op het laatste moment teruggetrokken, zodat er niet over gestemd is. Volgens de specialistische nieuwswebsite Politico Europe was de reden dat de S&D-fractie (de een-na-grootste in het EP) verdeeld was over het amendement. Hoe dan ook, het laat zien dat het hier om een zeer politiek gevoelige zaak gaat.


Amendement 19 werd op het laatste moment teruggetrokken.

De uiteindelijke tekst bevat dus geen verwijzing naar de rol van Europarlementariërs bij het stellen van de regels omtrent de EU-landbouwfondsen. En dan was deze tekst niet eens juridisch bindend: het zou een politiek signaal zijn geweest, maar er was in de praktijk nog niets veranderd. Dat zal wel het geval zijn als de EU-verordening over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ter stemming komt. Wanneer dat is, is echter nog onbekend.

“De landbouwlobby heeft meer dan een halve eeuw ervaring met het beïnvloeden van Europese beleidsmakers en weet dus hoe hij resultaten kan boeken.”

Uit hoofdstuk 6 – Landbouwlobby: koeienscheetjes en belangenverstrengeling

Het lijkt Washington wel: Hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben is nu te koop in lokale boekhandels en online winkels (ook als eboek).

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s