Nieuwe Oogst

Wat betekent de Europese Green Deal voor boeren?

Met haar ‘Green Deal’ zet de Europese Commissie hoge ambities neer. In 2050 mag de EU netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Voor de landbouw komt er in 2020 een ‘boerderij-tot-bordstrategie’. Ondertussen moeten de plannen voor het nieuwe GLB gewoon doorgaan. Lees verder bij Nieuwe Oogst.

EUobserver

Klimaattop Bonn

Over de VN-klimaatconferentie in Bonn heb ik verschillende artikelen geschreven voor EUobserver:

US may cause ‘distraction’ at Bonn climate talks

EIB silent on report into ‘fraudulent’ VW loan

Plea for radical change outside Bonn climate talks venue

EU needs emissions deal to avoid ‘shame in Bonn’

Germany and France defend emissions trading deal

Meat ‘taboo’ debated at Bonn climate summit

Optimism in Bonn about fusion reactor, despite Brexit