Blog, Censuur en controle, Downloaden, Internet & economie

Filteren om downloaden te voorkomen is niet verplicht

Een interessante uitspraak vandaag van het Europees Hof vandaag: internetproviders kunnen niet worden gedwongen om een internetfilter in te stellen die illegaal downloaden van bijvoorbeeld muziek of films voorkomt. Het vergt volgens de rechter te veel van de provider en kan daarnaast een gevaar zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Hieronder een aantal belangrijke citaten uit de uitspraak:

Over de kosten voor de internetprovider:

Een dergelijk rechterlijk bevel [om een internetfilter te verplichten] leidt dus tot een ernstige beperking van de vrijheid van ondernemerschap van de betrokken internetprovider, aangezien het hem verplicht om een permanent, duur en ingewikkeld informaticasysteem in te voeren dat alleen door hem wordt bekostigd (…)

[Ook is zo’n bevel] strijdig met het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen de bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht, dat houders van auteursrechten ten goede komt, en de vrijheid van ondernemerschap, die operatoren zoals internetproviders genieten.

Over de vrijheid van meningsuiting zegt het Hof het volgende:

Bovendien beperken de effecten van dat rechterlijk bevel zich niet tot de betrokken internetprovider, aangezien het litigieuze filtersysteem ook een aantasting kan vormen van de grondrechten van de klanten van deze internetprovider, namelijk van hun recht op bescherming van persoonsgegevens en van hun vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken (…)

Het staat namelijk vast dat het rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze filtersysteem een systematische analyse van alle inhoud veronderstelt en de verzameling en identificatie van de IP-adressen van de gebruikers die illegale inhoud via het netwerk versturen. Aangezien die IP-adressen de precieze identificatie van die gebruikers mogelijk maken, vormen zij beschermde persoonsgegevens. Bovendien kan dat rechterlijk bevel ook de vrijheid van informatie beperken, aangezien het filtersysteem mogelijk onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale inhoud, zodat de toepassing ervan zou kunnen leiden tot de blokkering van communicatie met legale inhoud.

De zaak waar deze uitsprak uit voortkwam, was van Sabam, een organisatie die zich hardmaakt voor auteursrechten tegen een Belgische internetprovider. De uitspraak zou regelrecht naar de Verenigde Staten kunnen worden gestuurd, waar een wetsvoorstel ligt om precies te doen wat Sabam had willen afdwingen. Tegen die Stop Online Privacy Act is veel protest gekomen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s