Boekrecensie, nrc.next

In de VS wordt te goed geluisterd naar het volk

Wijsheid van The People ernstig overschat

Door Peter Teffer

Als The American People mee wil praten, moet het wel kennis van zaken hebben. Historicus Rick Shenkman onderzocht hoe lui en dom Amerikanen kunnen zijn.

Veel Amerikanen, en nog meer Europeanen, kijken uit naar de dag in januari 2009 waarop een nieuwe president de sleutels van het Witte Huis overneemt van George W. Bush. Minder dan eenderde van de Amerikanen steunt hem nog. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren alleen presidenten Truman en Nixon minder populair.

De Amerikaanse historicus en journalist Rick Shenkman vindt het te gemakkelijk om alle misère van de afgelopen acht jaar af te schuiven op het bordje van George W. Bush. Kijk naar jezelf, zegt Shenkman, verbonden aan de George Mason Universiteit in Virginia. In zijn kortgeleden verschenen boek Just how stupid are we: facing the truth about the American voter signaleert hij een belangrijk probleem in de hedendaagse Amerikaanse democratie. De invloed van gewone burgers op beleid is in de Verenigde Staten in de tweede helft van de twintigste eeuw flink vergroot door het groeiende gebruik van referenda en primaries en het explosief gestegen aantal opiniepeilingen. Het volk heeft dus meer macht, maar volgens Shenkman heeft het helemaal niet genoeg kennis voor dergelijke grote verantwoordelijkheid.

Doorgaan met lezen “In de VS wordt te goed geluisterd naar het volk”

Advertentie